طراحی دکوراسیون داخلی ویلا دوحه

طراحی دکوراسیون داخلی واقع در دوحه - قطر 
فضا های طراحی شده عبارت است از : فضای مجلس (فضای تعبیه شده مختص به دیدار های کاری و خانوادگی که بیشتر در طراحی پروژه های حاشیه خلیج فارس استفاده میشود ) ، فضای پذیرایی طبقه همکف ، سرویس پهداشتی طبقه همکف ( تعبیه یک فضای پیش ورودی به عنوان رختکن ) ،فضای ناهار خوری در طبقه دوم و سرویس بهداشتی طبقه دوم .

بعد از طراحی

طراحی دکوراسیون داخلی واقع در دوحه - قطر

پروژه های مرتبط