ساختمان اردبیل

ساختمان 5طبقه ، تک واحدی ،مساحت هر واحد 180 مترمربع واقع در استان اردبیل

طراحی نما ودکوراسیون داخلی سبک تلفیقی بوده(کلاسیک ونئوکلاسیک)

نما کلاً سنگ تراورتن و داخل بنا کاملاً سبک کلاسیک است .

بعد از اجرا

طراحی دکوراسیون داخلی اردبیل 

پروژه های مرتبط