پروژه ی ایزدی

ویلای دوبلکس (مدرن) واقع در دماوند روستای جابان

مساحت زمین 2800 مترمربع که بصورت ویلا باغ طراحی شد.ویلا بصورت گسترده روی زمین وبه دلیل سرمای هوا وباد غالب منطقه بصورت زاویه دار طراحی کردیم که بتوانیم جلوگیری کنیم از نفوذ هوای سرد به داخل ویلا .

زیربنای پروژه 1350 مترمربع در دو طبقه

(طبقه بالا 450 مترمربع) طبقه پایین(900مترمربع)

سیستم گرمایشی از کف کارشده ،سقف تماماً فلت (نورمخفی)

داخل حیاط ازآب نماهای مدرن استفاده شد ، دورتادور پروژه یک جوی آب بصورت توپوگرافی وشیب دار انجام شد.

استفاده از باغ ژاپنی در طراحی لنداسکیپ و محوطه ی ویلا

دارای دو طبقه روف گاردن (باغ سبز) که بصورت مدرن ومینیمال طراحی شد.

پنجره های گسترده وفراخ

 ( Skylight )  بازشوهایی در سقف بتنی

قبل از طراحی

پروژه ویلای دوبلکس دماوند 

بعد از طراحی

پروژه ویلای دوبلکس دماوند 

پروژه های مرتبط